Spring naar inhoud

Luuk Hamer

Read this in English

Luuk Hamer

“Ik heb ze lang bezig gehouden.”

Achter (milieu)advocaat Luuk Hamer (1944) is een schip te zien in de Afrikahaven, die een grote hap nam uit Ruigoord. Rond 1980 constateerde Hamer dat toenmalige burgemeester Frank IJsselmuiden van Haarlemmerliede een bondgenoot was tegen het machtige en vaak arrogante Amsterdam dat de haven westwaarts wilde uitbreiden.

Als het aan het Havenbedrijf en de gemeente Amsterdam had gelegen, was bijna heel Ruigoord verdwenen in het water. Na hardnekkige juridische gevechten, tot aan het Europese Hof, werd het havenplan vernietigd. Uiteindelijk annexeerde Amsterdam de oostelijke Houtrakpolder, een deel van Haarlemmerliede. Er kwam een nieuw Amsterdams bestemmingsplan, dat een groot deel van Ruigoord redde. ‘Een polderlands compromis’ noemt Hamer het. Het Havenbedrijf heeft het bestaan van Ruigoord geaccepteerd, hoewel er een paar jaar geleden nog een onverhoedse aanval moest worden afgeslagen. Havenwethouder Lodewijk Asscher zorgde toen echter voor een faire behandeling van Ruigoord. Er waren en zijn ook altijd Amsterdamse bestuurders en politici die het Ruigoord-experiment een goed hart toedroegen.
………………………………………………………………………………………………………………………..

Luuk Hamer “I kept them busy for a long time.”

Behind (environmental) lawyer Luuk Hamer (b. 1944) the painting shows a ship in Afrika harbour that is about to swallow up a huge chunk of Ruigoord.

Around 1980, Luuk Hamer discovered that he had found an ally in the then mayor of Haarlemmerliede in his fight against the powerful and often arrogant municipality of Amsterdam that wanted to expand the harbour westward. If it had been left to the harbour company and the Amsterdam municipality, almost all of Ruigoord would have disappeared under water. Thanks to their stubborn legal resistance, right up to the European Court, the harbour plan was reversed and the heart of Ruigoord was saved. After a new development plan was drawn up, an important part of Ruigoord could be saved. Hamer calls it a ‘polder model compromise’.

The port of Amsterdam has now accepted the existence of Ruigoord. There have been and there still are administrators and politicians in Amsterdam who are well disposed towards the ‘Ruigoord experiment’.

Advertentie
One Comment leave one →
  1. 26/12/2011 09:17

    Mooi zo! Het wordt hoog tijd dat er meer van het soort advocaten als Hamer aan de gang gaan. Immers, de rechtsidee is voor alles een cultuuridee (Radbruch; Rechtsphilosophie). En juist daarom wordt het hoog tijd: het recht representeert een systeemwereld die dreigt te vervreemden van de leefwereld. Het zijn de activiteiten van juristen zoals Hamer die het mogelijk maken iets zichtbaar te maken van dat waar het voor mensen nu werkelijk om gaat: het bereiken van de plaats en het moment waarop zij kunnen zeggen dat zij nergens liever dan hier en nu waren geweest als degenen die zij zijn.

    Arend Krabbe

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: